Tresty

Z TreZzoR wikipedia

Přejít na: navigace, hledání

Výše BANU za porušení pravidel

  • Duplicitní registrace - 1 rok
  • Neoprávněná manipulace s ratiem - minimálně 1 rok
  • Úmyslný upload fake torrentu - 1 rok
  • Neúmyslný upload fake torrentu - Posuzuje se individuálně, nejméně 3 dny.
  • Za nepřístupné chování - Smazání účtu (Rozesílání spamu, používání sprostých a urážlivých výrazů ve foru, ...)
  • Za používání zakázaného klienta - Do doby opravení, nejméně však 7 dní.
  • Za opakovaný upload duplicitního torrentu - 7 dní
  • Za opakované porušování pravidel popisu torrentu - Nejméně 3 dny.
  • Za opakované porušování pravidel struktury torrentu - Nejméně 3 dny.


Délka trestů zde je jen orientační a může se libovolně měnit na základě okolností daného případu.

Osobní nástroje