Utorrent

Z TreZzoR wikipedia

Přejít na: navigace, hledání

Upload torrentu v klientu uTorrent (autor Tomasek1324 a finch)

Před samotným uploadem otevřete "Nastavení - Možnosti - Rozhraní" a zkontrolujte, zda máte zatrženou následující položku: Utorrent00.png

 • 1/ V uTorrentu vyberte "Vytvořit nový torrent... Ctrl+N":

Utorrent01.png

 • 2/ Pokud chcete nahrát jeden soubor (např.avi), vyberte "Přidat soubor", pokud celý adresář, vyberte "Přidat složku":

Utorrent02.png

 • 3/ Do položky Trackery vyplňte "http://announce.czech-server.com/" (bez mezer!), zatrhněte "Privátní torrent" a "Zachovat pořadí souborů" a vytvořte torrent (Nesmí být zaškrtlé "Spustit seedování"):

Utorrent03.png

 • 4/ Vytvořený torrent uložte na disk

 • 5/ Na trackeru v sekci "Upload" vyberte kategorii:

Utorrent05.png

 • 6/ Vyberte váš torrent z disku:

Utorrent06.png

Utorrent07.png

 • 8/ Po odeslání na tracker dejte "Download" (Pokud tohle omylem přeskočíte, použijte návod pro reseed):

Utorrent08.png

 • 9/ Torrent uložte na disk. Můžete buďto přepsat starý .torrent soubor, nebo uložit jinam a starý .torrent soubor poté smazat, nebude již potřeba
 • 10/ Nově uložený .torrent soubor otevřete v uTorrentu, máte dvě možnosti:
 • 10a) v menu "Soubor" zvolte možnost "Přidat torrent Ctrl+O":

Utorrent09.png

Otevře se vám následující okno. Zde nastavte cestu k datům na disku do kolonky "Uložit do", v kolonce "Název" pak bude název seedovaneho souboru a nezapomeňte zatrhnount volbu "Začít seedovat" (stačí nastavit cestu, název souboru bude předvyplněn z .torrent souboru):
Utorrent10.png

 • 10b) v menu "Soubor" zvolte možnost "Přidat torrent (Vybrat složku)... Ctrl+D":

Utorrent09.png

Dále vyberte složku, kde máte uložena data:
Utorrent13.png

Pozor! Pokud uploadujete data ve složce, musíte v kolonce "Uložit do" (nebo pokud se řídíte bodem 10b), vybrat složku nadřazenou, např.:
Kompletní cesta k datům: "U:\VCD\_work\ubuntu-12.04.1-alternate-i386.iso"
Torrent vytvořen z: "_work\ubuntu-12.04.1-alternate-i386.iso"
Cesta nastavená v kolonce "Uložit do" (nebo výběr cesty v případě bodu 10b)): "U:\VCD\"
Název složky v kolonce "Název": "_work"

 • 11/ uTorrent zkontroluje data, naskočí 100% a "pracuje" v kolonce "Stav" na záložce Trackery (Pokud ne, tak buď jste zadali špatnou složku, nebo data nejsou stejná, nebo se vyskytla jiná chyba, kterou si můžete přečíst v kolonce "Stav". Tu vždy reportujte v případě hlášení v Kontaktním Centru)

Utorrent11.png

 • 12/ Na trackeru musíte být veden jako seed (Pokud ne, mrkněte do klienta jakou chybu hlásí)

Utorrent12.png

Osobní nástroje